Tuo helppoutta
yhteisveneilyyn

Loki-palvelun yksi päätarkoituksista on ollut alusta alkaen rakentaa useamman kipparin veneen yhteisomistusta helpottavia toimintoja sekä lisäpalveluita. Yhteisomisteinen veneily on todettu helpoksi ja mukavaksi, etenkin Loki-avusteisena.

Loki listaa veneeseenne tehdyt hankinnat ja erittelee kulut osakkaittain. Kun kaikki osapuolet kirjaavat yhteiseksi hyväksi tulleet hankinnat suoraan palveluun, jää niistä kulubalanssin lisäksi kätevä varustelista ja ostohistoria. Näin jokainen osakas voi itse säilyttää takuutodistuksena omat ostoskuittinsa itsellään, mutta tieto niistä tulee kerättyä kaikkien nähtäville.

Huoltojen tiedot kannattaa myös kerätä yhteen lokipalvelun huollot ja korjaukset -sivulle. Silloin kaikkien itse tekemät tai teettämät huoltotoimenpiteet tulevat kaikkien osakkaiden saataville. Samalla veneeseen syntyy jälleenmyyntiarvoa parantava ja jatkohuoltoja helpottava yksityiskohtainen huoltohistoria.

Kun kaikki veneen käyttöä, asennuksia, lisävarustehankintoja, huoltotoimenpiteitä, esittelyä tai myyntiä varten tarvittavat tiedot kerätään talteen Veneen tiedot -sivulle, ei niiden muistamisesta ja ristiinkyselystä synny vaivaa tai epäselvyyksiä.

Yhteiskäyttöön soveltuva kalenteritoiminto helpottaa merkittävästi veneilyvarausten tekemistä ja aikataulujen selvittämistä.