Näyttää veneesi liikkeet

Veneilykartoilla on taipumuksena inspiroida veneilijää. Loki-palvelussa kartallesi tuodaan lisäksi merkitsemäsi veneilykohteet ja reitit. Karttasivun oletusnäkymä skaalautuu veneilualueesi mukaan kattaen kaikki veneilykohteesi. Tämän näkymän tarkentamiseksi tai halutun tilannenäkymän aikaansaamiseksi karttasivulla on monipuoliset toiminnot.

Helppokäyttöisillä valikkotoiminnoilla voit täsmentää karttanäkymää tietyn ajanjakson, alueen tai veneen kipparin mukaan. Jokainen karttanäkymä on siirreltävissä ja mittakaavaltaan muutettavissa.

Henkilökohtaisen veneilykartastosi luomiseksi kaikkiin lokimerkintöihin kannattaa lisätä kartalle vähintään veneilyn lähtöpiste ja käydyt kohteet. Kuljetulle matkalle voi myös liittää yksityiskohtaisempia välipisteitä, ja halutessasi Loki piirtää reitin pisteiden välille. Yksittäisiin lokimerkintöihin täydennetyt karttatiedot näkyvät yksittäisnäkymän lisäksi sekä rajatuissa hakunäkymissä että osana kokonaisnäkymää.

Yksittäisten lokimerkintöjen karttanäkymä tallentuu haluasi mukaiseen mittakaavaan ja rajaukseen. Näin saat tallennettua  merkintään kyseisen veneilykerran kannalta oleellisimman aloituskarttanäkymän. Listauksissa ja hakutoiminnoissa karttanäkymät rakentuvat automaattisesti näytettävän reitin kannalta optimaaliseksi.

Kartastona Loki-palvelussa käytetään Google Maps -karttapohjia. Valittavana on pelkistetyn merikarttamainen näkymä ja valokuvapohjainen satelliittinäkymä. Loki laskee myös reittiesi pituudet meripeninkulmissa.